NÁJEMNÍ ŘÁD

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zapůjčení sportovního vybavení je přesně definováno nájemní smlouvou dále jen „smlouva", která obsahuje seznam zapůjčeného sportovního vybavení dále jen „vybavení", celkovou cenu půjčovného dále jen „půjčovné", celkovou cenu „vratné zálohy" a termín zapůjčení určený datem vypůjčení a datem vrácení.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

počet dní od data vypůjčení storno poplatek z ceny půjčovného
 více než 20 dní  0%
 19-1 dní  50%
 v den vypůjčení  100%

Rezervace vybavení se provádí pouze osobně na pobočkách pronajímatele nebo přes rezervační systém na doméně: pujcovna-intersport-kladno.cz

Lyžařské, běžecké, snowboardové a cyklistické vybavení je možno vyzvednout den předem od 16:00 – 20:00 a vrátit nejpozději do 12:00 následujícího dne.

Půjčovné je splatné v den rezervace a nájemce se tím zavazuje ke všem povinnostem vyplývajícím z tohoto nájemního řádu.

Nájemce ve smlouvě svým podpisem potvrdí převzetí vybavení a složení vratné zálohy splatné při převzetí vybavení. Vratná záloha musí být složena v hotovosti.

Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením, na vlastním majetku nájemce ani na movitých i nemovitých předmětech jiných osob. Pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu výpůjčky.

Lyžařské, běžecké, snowboardové a cyklistické vybavení není v rámci smlouvy pojištěno proti neúmyslnému poškození či zničení.

Při ztrátě či odcizení vybavení uhradí nájemce v plné výši cenu určenou pronajímatelem.

Pronajímatel má právo použít vratné zálohy na úhradu poškozeného zboží.

Při vyzvednutí vybavení po dni vypůjčení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.

Při předčasném vrácení vybavení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.

Vybavení je nutné vrátit očištěné od nečistot. V opačném případě je nájemci účtován poplatek 300,- Kč.

Při vrácení vybavení po datu vrácení se nájemci za každý započatý den prodlení účtuje poplatek ve výši 70% k dennímu nájmu zapůjčeného vybavení, dle aktuálního ceníku půjčovny.

Nevrátí-li nájemce vybavení do 10 dnů ode dne vrácení, propadá vratná záloha pronajímateli a věc bude předána Policii ČR ,jako trestný čin krádeže.

Zrušení rezervace je možné provést pouze osobně na pobočce pronajímatele.

Zrušení rezervace podléhá storno poplatkům.

Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny v tomto půjčovním řádu.Platnost půjčovního řádu od 01.04.2017

Tento půjčovní řád upravuje práva a povinnosti mezi nájemcem a pronajímatelem společností Intersport Kladno-Stanislav Vosyka, se sídlem Horní 404, Velká Dobrá, PSČ: 27361, IČO: 43778933