Nákupní košík

Zboží bude zapůjčeno v termínu od: 21. 6. 2024  do: 22. 6. 2024  na středisku: -- nezvoleno -- . Rezervováno dnů: 1 . Vybráno položek: 0

Vybrané položky

Nenalezeny žádné záznamy vyhovující daným kritériím

Půjčovné a záloha z položek 0 0  
Sleva při půjčení na více více dnů 0 0  
Sleva za půjčení celého kompletu 0 0  
    Půjčovné a záloha po slevě (záloha je splatná při převzetí zboží a zaokrouhlena na stokoruny) 0 0  

Prohlášení  nájemce:  Zavazuji se dodržovat veškerá ustanovení půjčovního řádu, chránit zboží před  poškozením a ve sjednané lhůtě je vrátit. Zavazuji se zaplatit  další půjčovné v případě  včasného  nevrácení zboží a dále nahradit vzniklé škody v případě ztráty. Jsem si vědom toho, že v případě nevrácení mohu být soudně stíhán pro tresný čin neoprávněného užívání cizí věci (popřípadě krádeže).

Legenda:
... u položky není možné objednat seřízení
... položka bez objednaného seřízení
... objednáno ruční seřízení zdarma
... objednáno placené strojní seřízení s dokladem

Údaje o zákazníkovi

Příjmení  
 
Jméno 
 
E-mail    
 
Telefon