Jak online rezervační systém funguje

 • Zvolte si termín, kdy si chcete sportovní vybavení zapůjčit a kdy ho chcete vrátit.
 • Tlačítkem „Potvrdit termín" přejdete na výběr sportovní výbavy.
 • Zvolte sortiment z kterého si chcete zapůjčit vybavení.
 • Dále vyberte kategorii, ze které si chcete výbavu zapůjčit (v případě více položek z různých kategorií výběr opakujte).
 • Kliknutím na zelený text „rezervovat" vložíte požadovanou položku do smlouvy.
 • Pokud máte vybrané všechny požadované položky, přejděte tlačítkem „Pokračovat → košík" do přehledu na seznam zboží k rezervaci. Zároveň se dozvíte celkovou výši půjčovného, které je splatné platební kartou při rezervaci a výši vratné zálohy, kterou skládáte při vyzvednutí zboží na pobočce.
 • Vyplňte povinné údaje (příjmení, jméno, e-mail, telefon). 
 • Po stisknutí tlačítka „Pokračovat → platba" budete upozorněni na přesměrování do platební brány Komerční banky a.s. (WebPay), kde provedete platbu Vaší platební kartou. Upozornění je nutné odsouhlasit tlačítkem „Uložit a zaplatit" a pak dojde k samotnému přesměrování.
 • Došlo-li během rezervace k zablokování některé z Vašich vybraných položek, systém Vás automaticky upozorní a nabídne Vám možnost konfliktní položku odstranit ze smlouvy a nahradit jinou volnou položkou. Poté můžete pokračovat v platbě.
 • Na stránkách platební brány Komerční banky a.s. (WebPay) zadáte potřebné údaje pro platbu.
 • Po potvrzení platby budete přesměrování zpět na stránky půjčovny INTERSPORT KLadno, kde si můžete vytisknout finální podobu smlouvy, která je daňovým dokladem s potvrzením úhrady půjčovného. Současně je Vám smlouva zaslána na Vámi uvedený e-mail.
 • V objednaný termín přijdete na pobočku, kde jste si zboží zarezervovali. Při vyzvednutí budete skládat vratnou zálohu za zapůjčené zboží. Zálohu je možné složit hotově.